Privacybeleid

EGTS Linieland van Waas en Hulst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EGTS Linieland van Waas en Hulst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR).

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens:

EGTS Linieland Van Waas en Hulst, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas, email info@egtslinieland.eu

Doeleinden en verwerkingsgronden

Uw persoonsgegevens worden door EGTS Linieland van Waas en Hulst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van EGTS Linieland van Waas en Hulst
  • Om u te kunnen informeren over toekomstige activiteiten
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • Wanneer u hiervoor toestemming gegeven hebt

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken: nationaliteit

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

EGTS Linieland van Waas en Hulst bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld:

Alle personen die namens EGTS Linieland van Waas en Hulst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

EGTS Linieland van Waas en Hulst kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging
zullen we een aankondiging doen op onze website.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring kan u terugvinden hoe u contact met ons kan opnemen.

Ook hier op onze website cookies! Ga akkoord door op de knop 'Accepteer' te klikken of stel je voorkeuren in. Meer weten? Klik dan hier.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.